DARMOWY KREDYT – kredyt od którego nie będzie trzeba płacić żadnych kosztów !!

Opis

DARMOWY KREDYT – kredyt od którego nie będzie trzeba płacić żadnych kosztów !!

Kredyt darmowy – co oznacza?
Kredyt darmowy w powszechnym rozumieniu jest traktowany jako kredyt, od którego nie będzie trzeba płacić żadnych kosztów – pod warunkiem, że zostanie spłacony w umówionym terminie.

Jest także drugie znaczenie kredytu darmowego, które wynika z przepisu art. 45 ustawy o kredycie konsumenckim. Dotyczy to sytuacji, w której kredytodawca dopuści się określonego naruszenia przepisów ustawy o kredycie konsumenckim.

Jakie przykładowe naruszenia popełnione przez kredytodawcę kwalifikują się do tzw. kredytu darmowego?
– błędne oznaczenie całkowitej kwoty kredytu (w tym zakresie nadal zdarzają się błędy m.in. niektórzy kredytodawcy uwzględniają w całkowitej kwocie kredytu kredytowaną prowizję)
– błędne oznaczenie stopy oprocentowania kredytu (co może być skutkiem nieuprawnionej praktyki naliczania odsetek od kredytowanej prowizji)
– brak informacji o prawie do bezpłatnego otrzymania w każdym czasie harmonogramu spłaty kredytu
– błędne oznaczenie kosztów kredytu, a także warunków, na jakich koszty kredytu mogą ulec zmianie np. na skutek wcześniejszej spłaty kredytu
– błędne oznaczenie oprocentowania zadłużenia przeterminowanego, warunków jego zmiany czy też innych opłat z tytułu zaległości w spłacie kredytu
– błędne oznaczenie prawa odstąpienia od kredytu np. nienależyte opisanie sposobu, według którego konsument może odstąpić od umowy kredytu

W praktyce niemal każda umowa o kredyt konsumencki jest obciążona wadami pozwalającymi na zastosowanie sankcji kredytu darmowego.
Współpracujemy z kancelarią prawną specjalizującą się w odzyskiwaniu należności od Banków - jedną z trzech największych w Polsce.
Kancelaria sprawdza, czy w umowach kredytowych nie ma zapisów naruszających ustawy o kredycie konsumenckim (dotyczy to tylko kredytów gotówkowych i konsolidacyjnych).

Jeżeli jesteś zainteresowany przeanalizowaniem umów kredytowych i odzyskaniem środków z Banku – dzwoń lub napisz maila, a prześlemy więcej szczegółów.

Anna Borowiak
tel. 796-204-711
anna.borowiak@kredyty-borowiak.pl
https://www.kredyty-borowiak.pl

Udostępnij:

Skontaktuj się z autorem ogłoszenia

Anna.Borowiak

December 18, 2022 20:42
Telefon kontaktowy: 796-204-711
Przy kontakcie zaznacz, że pozyskałeś go ze strony wdabrowie.com
Możesz też wysłać tradycyjną wiadomość e-mail:

POUCZENIE:

Administratorem Państwa danych osobowych przekazywanych w niniejszym formularzu jest A.COM Krzysztof Sroka, ul. Rolnicza 2 lok. 62, 33-100 Tarnów, NIP: 8731369267.

Rozwiń ciąg dalszy

Jeżeli złożyłeś oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w każdej chwili masz prawo cofnąć tą zgodę. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

Dane osobowe przetwarzane na podstawie powyższej zgody mogą być wykorzystywane w celu:
1) świadczenia usług drogą elektroniczną (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO),
2) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
3) w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:
1) podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu;
2) partnerom handlowym, których oferta uzupełnia naszą ofertę;

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren EU/EOG.

Twoje Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane od momentu ich uzyskania przez Administratora Danych Osobowych do czasu obowiązywania umowy zawartej Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:
1) dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy;
2) wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych;
3) marketingowych do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofniesz zgodę lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.

Warto pamiętać, że masz prawo wniesienia skargi do UODO gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Przysługuje Ci prawo:
1) dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii;
2) do sprostowania (poprawiania swoich danych);
3) do usunięcia danych;
4) do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
5) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
6) do przenoszenia danych;
7) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
8) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

Szczegóły i wskazówki jak wykonywać swoje prawa znajdziesz Użytkowniku na naszej stronie internetowej w polityce prywatności. Podanie danych jest dobrowolne ale ich nie podanie będzie równoznaczne z brakiem możliwości zawarcia umowy sprzedaży, brakiem możliwości realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną.

Zgłoś naruszenie lub problem z tą ofertą

Autor ogłoszenia

Anna.Borowiak

December 18, 2022 20:42

Lokalizacja

Dąbrowa Górnicza

Jesteś autorem tego ogłoszenia?

Promuj ogłoszenie Edytuj

Podobne ogłoszenia

Loading...